На 22-26.01.2014г. в Катовице, Полша се проведе Kids Instructor Course (KIC). Над 20 участници от Австрия, България, Великобритания, Полша, Словакия, Холандия, Чехия, Швейцария и Шотландия взеха участие в 5 дневното интензивно обучение за квалифицирани Крав Мага инструктори към Krav Maga Global (KMG). Курсът даде нови знания и средства на инструкторите, взели участие в него, за това как да преподават системата на младите практикуващи.

Курсът бе проведен от Зеев Коен (Master Level 1/Expert Level 6). Участниците имаха уникалната възможност да се учат от богатия опит на Зеев в преподаването на Крав Мага за деца и тийнейджъри. По време на курса се проведоха – специален семинар за деца и родители, в който взеха участие над 40 участници и изпит, на който инструктор Алекс Петров успешно защити ниво Graduate Level 3.